Τεχνική υποστήριξη από το Δίκτυο «Πίνδος» για εκπόνηση μελετών θα έχει ο Δ. Μουζακίου

Μετά τον Δήμο Σοφάδων, που πρόσφατα αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο «Πίνδος» – όπως σας ενημέρωσε το KarditsaLive.Net – ήρθε η σειρά του Δήμου Μουζακίου να προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση με βασικό στόχο την τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση δύο μελετών.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τις «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού-Παλαιοχωρίου Δ. Μουζακίου» και «Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγναντερού Παλαιοχωρίου Δ. Μουζακίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων».

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου παρουσιάζει έλλειψη στελεχών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες μελέτες και την ίδια ώρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη εκπόνησής τους, προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο και να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης.

Ο Δήμος Μουζακίου είναι και αυτός μέλος του Δικτύου Πίνδος, το οποίο διαθέτει τεχνική και διαχειριστική επάρκεια και αυτό δίνει την δυνατότητα συνεργασίας που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι επί μέρους μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

-Υδραυλική

-Τοπογραφική

-Περιβαλλοντική

-Ηλεκτρομηχανολογική

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

-Υδραυλική

-Τοπογραφική

-Ηλεκτρομηχανολογική

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και οι μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Π.Κ.

Αφήστε μια απάντηση