Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου Σοφάδων και “Δικτύου Πίνδος” για την εκπόνηση μελετών

Προγραμματικές συμβάσεις με το “Δίκτυο Πίνδος” θα συνάψει ο Δήμος Σοφάδων προκειμένου να έχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την εκπόνηση μελετών που αφορούν  στο δίκτυο αποχέτευσης σε Καρποχώρι και Ματαράγκα.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τη «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων και  μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων» και τη «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων και μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς  και διάθεσης λυμάτων».

Τις συγκεκριμένες αποφάσεις έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχοντας σαν γνώμονα το γεγονός ότι  η Τεχνική του Υπηρεσία δεν διαθέτει το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό και από την άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι μελέτες, να ωριμάσουν τα έργα και να υποβληθούν προτάσεις για χρηματοδότηση.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Σοφάδων είναι μέλος του Δικτύου Πίνδος, το οποίο διαθέτει την οργάνωση, την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές (σε προσωπικό και μέσα)  και ταυτόχρονα υποχρέωση συμβουλευτικής, υποστηρικτικής, τεχνικής κ.λπ. βοήθειας προς τα μέλη του.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν σε κάθε μία από τις δυο περιπτώσεις είναι:

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Υδραυλική, Τοπογραφική, Περιβαλλοντική και Ηλεκτρομηχανολογική

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Υδραυλική, Τοπογραφική και Ηλεκτρομηχανολογική

Ο δε προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 131.286,24 ευρώ για κάθε μία από τις μελέτες. Συνολικά, δηλαδή, και για το Καρποχώρι και για την Ματαράγκα 262.572,48 ευρώ.

Π.Κ.

Αφήστε μια απάντηση