Δήμος Καρδίτσας: Προσπάθεια αποφυγής επαναδημοπράτησης της αποκατάστασης ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους

Να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, που συμμετείχαν και δεν αποκλείσθηκαν, στον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Καρδίτσας, λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020“, να ανανεώσουν την ισχύ των προσφορών τους, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Ταυτόχρονα ζητά και την ανανέωση της ισχύς των εγγυητικών.

Όπως ήδη σας έχει ενημερώσει με αναλυτικό ρεπορτάζ το KarditsaLive.Net, ο οικονομικός φορέας που είχε κηρυχθεί ανάδοχος κηρύχθηκε στη συνέχεια έκπτωτος καθώς δεν ανταποκρίθηκε στη ειδική πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης.

Αυτομάτως το έργο μπήκε σε περιπέτειες που μπορούν να φθάσουν μέχρι και στην επαναδημοπράτηση. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποφύγει ο Δήμος με την παράταση ισχύος των προσφορών, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί στους επόμενους στη λίστα των για να αναλάβουν την εκτέλεση του έργου που είναι προϋπολογισμού 3.815.000 ευρώ.

Αν οι προσφορές δεν ανανεωθούν, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει από κανέναν ενδιαφέρον λόγω των διαφορών στο κόστος από τότε που έγινε ο διαγωνισμός (2021) μέχρι σήμερα, μοιραία το έργο θα έχει την τύχη του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου (πρ. 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας) και η διαδικασία δημοπράτησης θα ξεκινήσει από την αρχή.

Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Νοεμβρίου, από την πλευρά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επισημάνθηκε ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις εξαιτίας της διαδικασίας αιτιολόγησης της προσφοράς από τον προσωρινό ανάδοχο, καθώς και του προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και όταν τελικά τον Οκτώβριο του 2022 κλήθηκε ο ανάδοχος να υπογράψει δεν το έπραξε και κηρύχθηκε έκπτωτος. Εν τω μεταξύ όμως έληξε η ισχύς των προσφορών, οπότε ενεργοποιείται το δικαίωμα της αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει ανανεωθεί η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών, για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση ομόφωνα και κάλεσε τους οικονομικούς φορείς να ανανεώσουν τις προσφορές έως 21 Οκτωβρίου 2023 και τις εγγυητικές έως 21 Νοεμβρίου 2023.

Π.Κ.

Αφήστε μια απάντηση